bong bóng

NGƯỜI LÀM VƯỜN, CỎ DẠI VÀ BONG BÓNG

Khúc I

làn nắng mùa xuân tươi tốt
bí mật thổi vài chiếc bong bóng
bay là là trên mặt hồ
+
người làm vườn mỉm cười
vào vườn hoa hồng mỏng cánh áo
những chiếc gai nhọn ánh lên vẻ hoan hỉ
+
nhặt những chiếc lá rụng
cào những vạt cỏ tươi tốt
+
cào những bông cỏ dại
trắng hồng
trên nền trời mùa xuân

Khúc II

những cánh hoa ngủ thiếp ngày nào năm nào
đêm nào chợt thức giấc
+
hỏi tôi vì sao
những bông cỏ trắng hồng
+
biến mất 
trên nền trời mùa xuân

Khúc III

vào một ngày mưa gió não nề
người ta tìm thấy người làm vườn
chết rũ trong vườn hoa
+
vạt cỏ tươi tốt phủ lên thân thể 
vài bông cỏ dại trắng hồng
Khúc IV

bay là là trên mặt hồ
gần đấy
những chiếc bong bóng