bay chim du tru

BẦY CHIM DI TRÚ

 

tôi nhớ bầy chim di trú

qua một đồi rồi một đồi

rộng và xanh

 

nhưng mùa này lạnh quá

mưa trút dọc xuống những thân cây dừa

nghiêng ngả những tàu

bánh xe đời chao

 

qua một đồi rồi một đồi

mà lạ sao mơ nắng tháng Ba

nhìn ngắm thôi màu xanh

 

đây vườn tược đây quê hương

đây sương trắng chập chùng

hạ cánh dần sơn khê

hương thơm cây cỏ lạ

 

đây suối chảy đây trăng bay

lạnh cũng một đời thôi

lạnh cũng một em thôi

 

tôi nhớ tôi di trú

đây thân thể đây giấc mơ

lạnh cũng một đời thôi.

 

Huỳnh Minh Tâm