không

KHÔNG

viên sỏi
dưới lòng suối

trong thế giới này
bạn ở đâu đó
khoảnh khắc
rồi biến mất

từ không đến có
từ có đến không

từ vô nghĩa đến có nghĩa
và
ngược lại

máy chụp cắt lớp vi tính
chẳng tìm thấy
một từ

HMT